τηλεφόρτωση

τηλεφόρτωση
η, Ν
(πληροφ.) η από απόσταση φόρτωση ενός προγράμματος σε ένα πληροφορικό σύστημα επεξεργασίας, λ.χ. σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τη βοήθεια ενός τερματικού ή ενός άλλου ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω τηλεφωνικών ή άλλων αντίστοιχων γραμμών.
[ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο αντιδάνειο σύνθ., πρβλ. γαλλ. telechargement < tele- (< τηλ[ε]-*) + chargement «φόρτωση»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”